top of page

Award winning Soprano ICE Laser

Gratis consult & proefbehandeling

Algemene voorwaarden

Informatie over laserbehandelingen bij Brown Laser Clinic d.d. 1 januari 2021

 

Dit blad betreft informatie over de laserbehandelingen en de contra-indicaties. Voordat u bij Brown Laser Clinic in behandeling gaat wordt er een intakegesprek met u gevoerd. Daarin worden de onderstaande zaken met u besproken.De onderstaande informatie heeft betrekking op alle behandelingen die Brown Laser Clinic uitvoert, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven in de tekst van de betreffende alinea.

 

1 Algemeen

1.1 Laserbehandeling

Brown Laser Clinic voert laserbehandelingen uit voor definitieve ontharing. De laser die gebruikt wordt voor ontharing is de Soprano Laser.

1.2 Contra-indicaties

Indien een of meer van de onderstaande contra-indicaties op u van toepassing is/zijn, dient u dit per e-mail kenbaar te maken via info@brownlaserclinic.nl en/of aan te geven in het vragenformulier dat tijdens het intakegesprek aan u is verstrekt. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven gaat Brown Laser Clinic er vanuit dat u geen last heeft van en/of gebruik maakt van: Aandoening(en) aan de (bij)nieren, allergieën met betrekking tot lichtovergevoeligheid of histamine reacties, bloed – of stollingsziekten zoals trombose, endocrinologische ziekten zoals diabetes, hartziekten zoals een hoge bloeddruk, huid – en/of geslachtsziekten zoals herpes, psoriasis, eczeem, keloïd, kanker of huidtumoren, immuunziekten zoals verminderd immuunsysteem, infectieziekten of ontstekingen, spataderen of andere vaatproblemen, verstoorde hormoonhuishouding zoals verlaagd oestrogeen gehalte of verhoogd androgeen, ziekten van het zenuwstelsel zoals epilepsie, medicijnen zoals antibiotica of overmatig gebruik van pijnstillers, infectieziekten en/of ontstekingen. U heeft geen pacemaker, implantaten, prothesen of andere lichaamsvreemde zaken.

1.3 Voorbereiding

Voorts kunt u aan ons toezenden zogeheten ‘before-foto’s’, oftewel foto’s van de te behandelen plekken voordat de behandeling plaats vindt. Alleen op deze wijze kan worden vastgesteld of de behandelingen het beoogde resultaat hebben bereikt dan wel of Brown Laser Clinic de werkzaamheden heeft verricht met goed en zorgvuldig vakmanschap. U bent niet verplicht before-foto’s toe te zenden. U dient de ‘before-foto’s’ te mailen naar info@brownlaserclinic.nl onder vermelding van uw naam en onderwerp: before-foto’s. Brown Laser Clinic zal deze foto’s vertrouwelijk behandelen en alleen gebruiken om vast te stellen dat zij haar werkzaamheden met goed en zorgvuldig vakmanschap heeft uitgevoerd. Op uw verzoek zullen de foto’s worden verwijderd onder de voorwaarde dat u erkent dat Brown Laser Clinic haar verplichtingen naar behoren is nagekomen, althans dat u de bewijslast voor het tegendeel draagt.

1.4 Ieder mens is uniek

In geval van Brown Laser Clinic zijn de lasers een hulpmiddel om u uit cosmetisch en soms medisch oogpunt te helpen om uw klachten of onwenselijkheden te verminderen. Echter ieder mens is uniek en heeft zijn/haar eigen unieke lichaamseigenschappen. Elk lichaam reageert anders op de laserbehandeling(en). Het resultaat is om die reden ook niet te voorspellen. Brown Laser Clinic kan geen garanties geven op resultaat, huid – en/of haarreacties op het te behandelen gebied of elders op het lichaam. Laserbehandelingen kunnen in sommige gevallen huid reacties veroorzaken. Er bestaat altijd risico dat er lichte verbranding van de opperhuid kan ontstaan en/of blaarvorming als gevolg van de laserbehandeling(en). Tevens kunnen laserbehandelingen door uitstralende energie/warmte onderhuids liggende haarfollikels, op en rondom het behandelde lichaamsdeel, stimuleren waardoor nieuwe haargroei kan ontstaan. Dit is nieuw haar wat aangewakkerd is en kan het resultaat op haargroei beïnvloeden. Dit is inherent aan laserbehandelingen. Echter de huidreacties zijn vaak van tijdelijke aard en zullen na verloop van tijd verdwijnen.

1.5 Resultaat haargroei

In de meeste gevallen zal uw haargroei uiteindelijk met ca. 85% reduceren. Dat resultaat kan echter niet worden gegarandeerd. Het is bijvoorbeeld niet uitgesloten dat u een non-responder bent. Een non-responder is iemand die niet (goed) reageert op de laser, waardoor de beoogde reductie van haargroei van 85% niet kan worden bereikt. Bij een non-responder wordt een uiteindelijke reductie van haargroei verwacht van maximaal minder dan 30%. Indien bij Brown Laser Clinic het vermoeden rijst dat u een non-responder bent, zal dat met u worden besproken. U kunt er dan voor kiezen de behandeling niet voort te zetten. U bent echter niet gerechtigd enige compensatie, restitutie of schadevergoeding te verlangen.

2 Laserontharen

2.1 Voorbereiding laserontharen

De voorbereiding die u zelf moet treffen alvorens u een behandeling neemt is het scheren van het te behandelen gebied (24 uur voor uw behandeling). Een ongeschoren huid mag niet behandeld worden.

2.2 Soprano-ICE 

Behandelingen met de Soprano-ICE kunnen op twee manieren worden uitgevoerd. Er zijn namelijk twee technieken mogelijk. Namelijk de SHR en de HR techniek. De SHR techniek kan op alle huidtypes worden behandeld en de HR techniek alleen op de huidtypes 1t/m4. 

2.3 Soprano-ICE Laser SHR techniek

Voor behandelingen met de Soprano-ICE Laser kunt u het volgende verwachten. Voor behandelingen met de Soprano-ICE Laser tekenen wij een vakje op uw lichaam, waarna er contact-gel binnen dit vakje wordt aangebracht. Deze gel geleid de laser en verkoelt tegelijkertijd.  Door de kenmerkende strijkende beweegmethode van de Soprano-ICE, wordt de warmte geleidelijk opgebouwd, dit is de SHR techniek, ook wel Super Hair Removal. Dit is een unieke methode waar de Soprano als eerst mee op de markt is gekomen. Doordat de huid en het haar(zakje) de warmte vasthouden wordt geleidelijk de juiste temperatuur bereikt, die de eiwit rondom het haarzakje vernietigt waardoor het haartje afsterft. Door deze kenmerkende en unieke behandel-techniek zijn onze behandelingen uiterst veilig waardoor de kans op brandplekken, pigmentatie, infecties erg klein zijn.

2.4 Soprano-ICE HR techniek

Voor een behandeling met de Soprano-ICE laser, HR techniek, is het voornamelijk belangrijk dat u huidtype 1t/m4 heeft. Ook bij deze behandeling tekenen we vakjes af en wordt er contact-gel aangebracht. Met deze laser geven wij 1 directe puls op 1 en de zelfde plek. Deze behandeling kan pijnlijker worden ervaren en gebruiken wij vaak de laatste 2 á 3 behandelingen van uw traject. Deze manier van laser ontharen is net wat effectiever voor de laatste paar dunne en lichtere haartjes. 

2.5 Tijdsbestek

Het tijdsbestek tussen de behandelingen is 4 tot 6 weken voor het gezicht en 6 tot 8 weken voor het lichaam. De reden hiervoor is dat de behandeling het meest efficiënt is in de groeifase van het haartje. Deze fase wordt normaliter bereikt na het genoemde tijdsbestek. U dient zelf dit tijdsbestek in acht te nemen, alsmede hiermee rekening te houden met het maken van een vervolgafspraak. Over het algemeen heeft men tussen de 8 en 10 behandelingen nodig om het gewenste resultaat te behalen. Dit is slechts een indicatie voortvloeiend uit eerdere ervaringen. Bij uitzonderingen kan het ook voorkomen dat u zo’n 14 tot 16 behandelingen nodig heeft om de reductie van ca. 85% te bereiken of dat het gewenste resultaat niet behaald kan worden. U kunt geen rechten ontlenen aan voornoemde indicatie.

2.6 Medisch

Laserontharen is een methode voor het behandelen van (over)beharing. Ongewenste haargroei kan veroorzaakt worden door medische omstandigheden (o.a. hirsutisme, hypertrichose en andere aandoeningen). Een behandeling met de Soprano Laser zal geen

medische aandoeningen genezen die de ongewenste haargroei veroorzaken. Brown Laser Clinic stelt u op de hoogte van mogelijke risico’s die bij alle medische en cosmetische laserbehandelingen kunnen voorkomen. In dit specifieke geval zullen mogelijke risico’s kunnen zijn: Roodheid en oedeem rond de haarfollikel na de behandeling wat maximaal 10 dagen kan duren, na de behandeling met de laser kan blaarvorming of een lichte verbranding van de opperhuid optreden, tijdelijke hyper- of hypopigmentatie kan voorkomen en zal normaal gesproken binnen 6 tot 12 maanden na de behandeling vervagen, hergroei of verandering van donker haar in dons haar.

2.7 Zon en/zonnebank

Voor behandelingen met de Soprano-ICE Laser SHR techniek, raden wij aan om 10 dagen voor en na de behandeling de zon te vermijden. Voor behandelingen met de Soprano-ICE HR techniek wordt nadrukkelijk geadviseerd om 4 weken voor en na de behandeling niet te zonnen of in ieder geval te vermijden dat de te behandelen lichaamsdelen gebruind worden. Als dit advies niet gevolgd wordt is het mogelijk dat een cirkelvormige depigmentatie van de huid, hyper- of hypopigmentatie ontstaat.

bottom of page